Międzynarodowa konferencja Polish Scientific Networks w czerwcu w Warszawie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 18-20 czerwca 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Polish Scientific Networks, której współorganizatorem jest Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Konferencja skierowana jest do Polaków-badaczy przebywających aktualnie za granicą oraz do naukowców i studentów realizujących projekty badawcze w Polsce, ale zainteresowanych współpracą międzynarodową. Zgłoszenia można nadsyłać do 23 kwietnia br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie konferencji.

Głównym celem Konferencji jest zachęcenie polskich naukowców do mobilności zawodowej, rozumianej nie tylko jako wyjazd za granicę na studia czy staż podoktorski, ale także powrót z zagranicy w celu kontynuowania kariery zawodowej w Polsce.

? Chcielibyśmy, by trend zwany ?drenażem mózgów? (brain drain) zmienił się w ?cyrkulację mózgów? (brain circulation) ? mówi prof. Janusz Bujnicki, jeden z inicjatorów wydarzenia. Polska oferuje młodym naukowcom wiele możliwości niedostępnych obecnie w innych krajach. Na najwięcej mogą liczyć naukowcy mobilni, posiadający międzynarodowy dorobek i potrafiący przekuć dobre pomysły na przebojowe wnioski grantowe. Dzięki konferencji Polish Scientific Networks zamierzamy ułatwić współpracę i nawiązywanie kontaktów ? dodaje prof. Bujnicki.

Uczestnictwo w konferencji potwierdzili już: Minister Lena Kolarska-Bobińska, Prof. Maciej Żylicz, Prof. Andrzej Blikle, Dr Justyna Olko, Prof. Jerzy Paszkowski i Prof. John Zarnecki. Zaproszeni goście wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz wygłoszą wykłady w czterech sesjach obejmujących nauki społeczne i humanistyczne, naukę i biznes, nauki o życiu oraz nauki ścisłe. Tematy paneli dyskusyjnych dotyczyć będą m.in. roli mobilności w karierze naukowej czy współpracy nauki z przemysłem. Uczestnicy z kolei będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w postaci referatów oraz prezentacji plakatowych.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wśród partnerów i organizacji wspierających znalazły się m.in Instytuty Polskiej Akademii Nauk, Obywatele Nauki oraz Science. Polish Perspectives.

 

 

Cofnij