Międzynarodowe Agendy Badawcze ? powołanie Rady Programu

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

28 listopada br. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Rady Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Rada będzie czuwać nad jakością realizacji tego projektu. W spotkaniu wzięli udział światowej klasy naukowcy – eksperci zagraniczni i dyrektorzy jednostek MAB, oraz przedstawiciele FNP

Rada MAB jest organem powołanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), mającym na celu zapewnienie jakości realizacji projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanego z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rada rekomenduje, udziela konsultacji i wydaje zalecenia Zarządowi FNP w odniesieniu do jednostek MAB i samego programu oraz sprawuje kontrolę nad utrzymaniem standardów sprzyjających doskonałości naukowej programu MAB. Rada podlega Zarządowi FNP, a jej spotkania odbywać się będą raz w roku. Przewodniczącym Rady został, wybrany jednogłośnie przez pozostałych jej członków, prof. Andrei Lupas, dyrektor Departamentu Ewolucji Białek w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa Plancka.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o najlepszych praktykach wdrażanych w jednostkach oraz omawiali zagadnienia związane z rekrutacją pracowników. Tematem, któremu poświęcono najwięcej uwagi, była przyszłość programu MAB. Gospodarzem spotkania był prezes zarządu Fundacji, prof. Maciej Żylicz, wraz z dyrektorami i koordynatorami realizującymi program MAB w FNP.

W spotkaniu uczestniczyło 7 zagranicznych ekspertów, światowej klasy naukowców, którzy będą pełnili rolę doradczą:

 • Prof. Andrei Lupas ? dyrektor Departamentu Ewolucji Białek w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa -Plancka;
 • Prof. Joan Guinovart ? profesor biochemii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Barcelońskim;
 • Prof. Anka Kayser-Pyzalla ? rektor Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku
 • Prof. Beate Ritz ? współprzewodnicząca finansowanego przez NIEHS Centrum UCLA ds. badań nad środowiskiem genowym choroby Parkinsona;
 • Prof. Anne Borg ? wicerektor ds. edukacji Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego;
 • Prof. Karen Avraham ? zastępczyni dziekana na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Telawiwskiego;
 • Prof. Lucia Sorba ? dyrektorka Instytutu Nanonauki Krajowej Rady ds. Badań we Włoszech.
 • Poza ekspertami, w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy oraz reprezentanci 14 jednostek utworzonych w ramach MAB:
 • Prof. Tomasz Wojtowicz ? zastępca dyrektora w Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), Instytut Fizyki PAN w Warszawie;
 • Prof. Agnieszka Chacińska ? dyrektorka Instytutu Regenerative Mechanisms for Health (ReMedy), Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Prof. Theodore Hupp? dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS), Uniwersytet Gdański;
 • Prof. Leszek Roszkowski ? dyrektor Międzynarodowego Centrum Naukowo-Technologicznego Astrofizyki Cząstek (Astrocent), Politechnika Warszawska;
 • Prof. Konrad Banaszek ? dyrektor Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT), Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Prof. Arkadiusz Piotrowski ? zastępca dyrektora Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision), Uniwersytet Gdański;
 • Prof. Marek Żukowski ? dyrektor Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (CTQT), Uniwersytet Gdański,
 • Prof. Leszek Kaczmarek ? dyrektor Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu (BRAINCITY), Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie;
 • Prof. Thomas Skotnicki ? zastępca dyrektora Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (CENTERA), Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie;
 • Prof. Dorota Pawlak ? dyrektorka Centrum Doskonałości dla nanofotoniki, zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i technologii wzrostu kryształów (ENSEMBLE3), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;
 • Anna Pawlus ? kierownik wykonawczy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER), Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;
 • Dr Paweł Sobkowicz ? kierownik projektu i dyrektor ds. organizacji działalności naukowej Centrum Doskonałości NOMATEN, zajmującego się materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku;
 • Prof. Piotr Paneth ? dyrektor ds. organizacji działalności naukowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Innowacyjnymi Bio-materiałami (ICRI-BioM), Politechnika Łódzka;
 • Dr Marian Bubak ? dyrektor ds. naukowych Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej (Sano), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia 

Więcej informacji o programie MAB

Fot. OneHD

 

 

 

Cofnij