Międzynarodowe Agendy Badawcze ? szkolenia dla wnioskodawców

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące procesu składania wniosków do programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki w programie MAB. Uczestnikiem warsztatu może być potencjalny główny wnioskodawca lub drugi wnioskodawca w projekcie MAB. Aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do udziału w szkoleniu, prosimy o przeczytanie zamieszczonego poniżej opisu formalnych wymagań stawianych wnioskodawcom w projekcie MAB*.

Terminy szkoleń (prosimy o wybranie tylko jednego z nich):

16 marca, godz. 10:30 ? 14:30

24 marca, godz. 10:30 ? 14:30

Miejsce: Siedziba FNP, ul. I.Krasickiego 20/22, Warszawa

Program:

10:30?11:00 ?   Rejestracja/kawa powitalna

11:00?11:15 ?   Prezentacja projektu MAB i dyskusja: Organizacyjne wyzwania i korzyści wynikające z wdrażania agend badawczych

11:15?12:00 ?   Warsztaty dla wnioskodawców (cz. I): Jak właściwie wdrażać program Międzynarodowe Agendy Badawcze: wymagania formalne a jednostka idealna

11:30 ? 12:00 ?  Warsztaty dla wnioskodawców (cz. 2): Składanie skutecznych wniosków ? proces selekcji i kryteria oceny

12:00-12:30 ?    Przerwa kawowa

13:00-13:30 ?    Sesja pytań i odpowiedzi

13:30?14:30 ?   Lunch

Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim lub angielskim, zależnie od zapotrzebowania uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nocleg, a także dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zarejestrować się na szkolenie, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z informacją o chęci udziału, preferowanej dacie (16 lub 24 marca) i wyborze języka, w którym miałby być przeprowadzony warsztat, do dr Judyty Węgrzyn: wegrzyn@fnp.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, istnieje możliwość zorganizowania interaktywnego webinarium w jęz. angielskim w dodatkowym terminie, 31 marca br.

*Wnioskodawcą w programie MAB może być naukowiec  o uznanym dorobku naukowym, pochodzący z Polski lub z zagranicy, który w związku z dotychczasowym doświadczeniem menedżerskim zapewni sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

W określonych przypadkach, np. jeśli wniosek obejmuje badania interdyscyplinarne, wniosek może złożyć dwóch wnioskodawców, jednak w systemie  elektronicznym  należy  wskazać  głównego wnioskodawcę, do którego odnosić się będą wszystkie wymagania i obowiązki Kierownika jednostki realizującej MAB.

Pierwszy wnioskodawca będzie pełnił funkcję kierownika jednostki realizującej MAB (w zależności od wybranej formy prawnej dla nowej jednostki np. funkcję prezesa fundacji lub dyrektora). Drugi wnioskodawca może ubiegać się o stanowisko lidera grupy badawczej lub dyrektora do spraw koordynacji badań w nowej jednostce. Każdy z wnioskodawców będzie w pełni zaangażowany w realizację projektu MAB, w wymiarze przynajmniej 50% etatu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami programu Międzynarodowych Agend Badawczych dostępnymi w internetowym przewodniku dla wnioskodawcy.

Przejdź do:

Osoba kontaktowa: dr Judyta Węgrzyn, specjalista ds. programowych w zespole ds. MAB

tel.: 22 311 84 39

e-mail: wegrzyn@fnp.org.pl

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

 

 

Cofnij