Międzynarodowe Agendy Badawcze: zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza do udziału w  spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)  jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to co najmniej 35 mln zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania. Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2017 r., w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w Warszawie, przy ul. I. Krasickiego 20/22 w godzinach 11:30 -14:30.

Plan spotkania:

11:30 ? 12:00     Rejestracja oraz kawa powitalna

12:00 ? 13:30     Przedstawienie istotnych zagadnień programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) połączone dyskusją na temat roli polskich uczelni w programie

13:30 ? 14:30     Poczęstunek

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności, wysyłając wiadomość do dr Judyty Węgrzyn, na adres e-mail judyta.wegrzyn@fnp.org.pl. Zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc.

Informujemy również, że jeszcze do 23 października trwa nabór wniosków w konkursie MAB – o środki w łącznej wysokości 140 mln zł mogą ubiegać się wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Więcej informacji o konkursie

Kolejny konkurs ? dotyczący realizacji projektów MAB w jednostce na terytorium całej Polski (standardowy konkurs) ? rozpocznie się pod koniec października br. z terminem składania wniosków do 20 grudnia br.

Prosimy zobaczyć również:

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij