Międzynarodowe spotkanie z Eileen Pollack pod patronatem prof. Macieja Żylicza

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Inicjatywa Women in Science at Nencki (WISaN) we współpracy z Women in Science at Yale (WISaY) zaprasza na międzynarodowe spotkanie z Eileen Pollack – pisarka? i wykładowczynia? aktywnie działaja?ca? na rzecz kobiet, autorka? powies?ci wyróz?nionej nagroda? New York Times Editor’s Choice. Eileen Pollack jest jedna? z pierwszych kobiet, które ukon?czyły studia w dziedzinie fizyki na Yale, perspektywe? kobiety chca?cej realizowac? sie? zawodowo w naukowym s?wiecie opisała w ksia?z?ce „The Only Woman in the Room: Why Science Is Still a Boys’ Club” (2015, Beacon Press).

Spotkanie odbędzie się 25 marca 2021 roku o godz. 18.00 na platformie Zoom.

Rejestracja dostępna pod linkiem: https://tinyurl.com/EileenPollackRegistration

Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Prof. Maciej Żylicz.

Serdecznie zachęcamy do rejestracji i do udziału w spotkaniu!

 

Women in Science at Nencki to organizacja non-profit działaja?ca na rzecz równos?ci i wspieraja?ca kobiety nauki. Została załoz?ona przez grupe? młodych badaczek z Instytutu Biologii Dos?wiadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, aby walczyc? o równorze?dna? obecnos?c? kobiet w nauce jako jeden z kluczowych czynników poste?pu społeczno- gospodarczego. Mimo zmian zachodza?cych w s?rodowisku akademickim na przełomie ostatnich lat, istnieje szereg dziedzin, w których naukowczynie stanowia? znikomy procent badaczy, a moz?liwos?c? realizacji przez nie kariery zawodowej pozostaje mocno ograniczona. Według raportu UNESCO udział kobiet w nauce wynosi zaledwie 30% (Shannon,G. etal. Gender equality in science, medicine, and global health: where are we at and why does it matter? The Lancet 393, 560?569 (2019)).

Cofnij