Międzynarodowe wydarzenie “NOT Yet Another Mainly Men Meeting” pod patronatem Prezesa FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W czwartek, 17 marca b.r. odbędzie się międzynarodowe wydarzenie „NOT Yet Another Mainly Man Meeting”, poświęcone zaangażowaniu mężczyzn w działania na rzecz równości płci w nauce, które zostało objęte patronatem Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Profesora Macieja Żylicza.

Spotkanie jest organizowane przez Women in Science at Nencki, inicjatywę działającą przy Instytucie Nenckiego PAN. Tytuł wydarzenia – „NOT Yet Another Mainly Man Meeting” – w przewrotny sposób nawiązuje do funkcjonującego w środowisku naukowym hashtagu #YAMMM (Yet Another Mainly Man Meeting), oznaczającego spotkania, panele, dyskusje etc. organizowane wyłącznie w męskim gronie, z pominięciem kobiet, będące typowym – choć często nieuświadomionym – przejawem dyskryminacji.

Specjaliści w tym zakresie są zgodni: na polu równouprawnienia nie da się osiągnąć prawdziwego postępu bez zdecydowanego poparcia większości. Według raportu UNESCO udział kobiet w nauce wynosi zaledwie 30% (UNESCO Institute for Statistics (UIS), Women in Science, Fact Sheet No. 55, June 2019. FS/2019/SCI/55). Dlatego to właśnie mężczyźni, jako większość, muszą odegrać kluczową rolę w zmianie systemu od wewnątrz.

Gośćmi wydarzenia będą mężczyźni, którzy osiągnęli wielki sukces zawodowy, przewodzą prestiżowym organizacjom i edukują kolejne pokolenia, a przy tym są orędownikami równości.

  • Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • Steve Blum, Senior Director of Strategic Initiatives at Yale Alumni Association, Yale University
  • dr Fredrik Bondestam, Director of the Swedish Secretariat for Gender Research, University of Gothenburg

Jak pokazują dane zebrane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (mhr-report-eng.pdf (who.int), w społeczeństwach o zbalansowanej strukturze płci mężczyźni cieszą się lepszym stanem zdrowia i  deklarują większą satysfakcję z życia. Badacze występujący w roli sojuszników kobiet są wysoko cenieni w swoich społecznościach akademickich, a wysiłki podejmowane na rzecz eliminacji seksizmu przynoszą dużo lepszy efekt, gdy są podejmowane wspólnie.

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2022 r. o godz. 17:00 (online na platformie ZOOM)

Patronat nad wydarzeniem objęli: Polska Akademia Nauk (PAN), Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) prof. M. Żylicz, Fundacja Kobiety Nauki. Partnerami spotkania są Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Yale Alumni Association.

 

 

Cofnij