Mistrzowie 2015 odebrali dyplomy

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Tegoroczni laureaci programu MISTRZ w obszarze nauk humanistycznych i społecznych odebrali wczoraj, 28 października br., dyplomy podczas uroczystości na Uniwersytecie SWPS.

Program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (subsydia profesorskie) jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych ze wszystkich dziedzin, łączących pracę badawczą na światowym poziomie z kształceniem młodego pokolenia badaczy. Co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2015 roku konkurs był skierowany do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Siedmiu laureatów na realizację projektów badawczych otrzymało łącznie ponad 2 mln zł.

Prof. dr hab. Wojciech Bałus z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie realizował projekt ?Od materialnego do niematerialnego medium. Przemiany sztuki w drugiej połowie XX wieku a dyskurs historii sztuki?. Przedmiotem badań będą dzieła sztuki nowoczesnej nie mające materialnej formy (np. instalacje czy prace video), powstające od połowy dwudziestego wieku do dzisiaj. Efektem prac będzie stworzenie nowej metodologii badania sztuki współczesnej.

Prof. dr hab. Bartosz Brożek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego subsydium profesorskie otrzymał na realizację projektu ?Prawo i neurobiologia: nowy paradygmat filozofii prawa?, w ramach którego prof. Brożek będzie starał się odpowiedzieć na pytanie, jak rozwój neurobiologii i nauk kognitywnych może wpłynąć na kształt instytucji prawnych. Badania te mogą przyczynić się zarówno do lepszego zrozumienia, jak działa prawo, jak i do powstania nowego paradygmatu w naukach prawnych.

Dr hab. Adam Chuderski z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie prowadził projekt ?Neuro-logika: oscylacyjne mechanizmy zdolności rozumowania?, polegający na zgłębianiu ?języka umysłu?, czyli mechanizmów, jakimi posługuje się ludzki mózg w celu kodowania i przetwarzania abstrakcyjnych informacji. Dzięki jego badaniom będzie można zrozumieć przyczyny różnic w poziomie inteligencji pomiędzy ludźmi, a także opracować metody trenowania i poprawiania skuteczności myślenia.

Prof. dr hab. Piotr Gutowski z Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będzie realizował projekt ?Umiarkowane stanowiska we współczesnych filozoficznych sporach teizmu z ateizmem. Geneza, typy i konsekwencje?. Przedmiotem projektu będzie analiza takich wersji teizmu i ateizmu we współczesnej filozofii, które nie pociągają za sobą obowiązku nietolerancji wobec oponentów i nie prowadzą do jednoznacznych konsekwencji praktycznych. Badania prof. Gutowskiego mogą się przydać do podniesienia atrakcyjności poglądów umiarkowanych w obecnych sporach ideologicznych, do zrozumienia ich podstaw teoretycznych i relacji do poglądów skrajnych.

Prof. dr hab. Marek Kwiek z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu subsydium profesorskie otrzymał na realizację projektu ?Autonomia instytucjonalna i modele adaptacji polskich uniwersytetów do zmieniającego się otoczenia społecznego i ekonomicznego (2005-2015)?. Badania prof. Kwieka będą dotyczyć zmieniających się relacji polskich uniwersytetów z państwem i z gospodarką przez ostatnie 10 lat. Ich efektem będzie stworzenie teoretycznego modelu adaptacji instytucji edukacyjnych do nowego otoczenia.

Prof. dr hab. Stanisław Wiech z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie badał ekspansję polityczną, kulturową i religijną państwa carów na ziemie polskie w dziewiętnastym i na początku dwudziestego wieku w ramach projektu ?Walka o ziemię, dusze i narodowość. Europa Środkowo-Wschodnia pod naporem Rosji i prawosławia (1864-1914)?. Jego prace przyczynią się do lepszego udokumentowania mało rozpoznanych zjawisk i procesów, takich jak walka o ziemię, tożsamość religijną i kulturową oraz świadomość narodową, typowych dla tamtej epoki i obszaru.

Dr hab. Bogdan Żurawski, prof. PAN z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie w ramach programu Mistrz będzie realizował projekt ?Kształtowanie się wczesnośredniowiecznych państw w dolinie środkowego Nilu. Źródła archeologiczne?. Badania te będą dotyczyć procesu kształtowania się wczesnośredniowiecznych państw na terenie północno-wschodniej Afryki. Prowadzone przez niego prace archeologiczne przyczynią się do poszerzenia wiedzy o najmniej znanym okresie w dziejach tego obszaru, a także pomogą wyjaśnić zawiłości procesu przekształcania się grup etnicznych w scentralizowane państwa średniowieczne.

Uroczystość wręczenia dyplomów uświetnił swoją obecnością prof. Richard Frąckowiak, światowej sławy neurobiolog polskiego pochodzenia. Jako pionier w dziedzinie badań nad obrazowaniem ludzkiego mózgu opracował i zastosował metody badania zależności strukturalno-funkcjonalnych mózgu u osób zdrowych i chorych. Prof. Frąckowiak wygłosił wykład nt. zakrojonego na szeroką skalę unijnego projektu Human Brain Project, w którym prof. Frąckowiak kieruje działem informatyki medycznej.

Pełny zapis uroczystości i wykład prof. Richarda Frąckowiaka jest dostępny na kanale Fundacji na portalu YouTube: https://www.youtube.com/user/FundacjaFNP

Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

O wczorajszej uroczystości można także przeczytać w serwisie Nauka w Polsce (PAP).

Cofnij