MISTRZOWIE otrzymali dyplomy

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dn. 22 września br. w Auli im. Adama Mickiewicza Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu MISTRZ. Wydarzenie zostało uświetnione wykładem prof. Roberta Hubera laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, który opowiedział o swojej ?drodze do Nobla?.

Realizowany już od 1998 r. program MISTRZ jest skierowany do wybitnych naukowców, którzy łączą pracę naukową z kształceniem młodej kadry. W tegorocznym konkursie, który był adresowany do osób reprezentujących nauki o życiu i o Ziemi, Fundacja nagrodziła ośmiu uznanych badaczy, którzy na swoje projekty naukowe otrzymali łącznie 2,4 mln zł.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: prof. Janusz Bujnicki i prof. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Magdalena Rakowska-Boguta i dr hab. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, prof. Artur Jarmołowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Wojciech Rypniewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Mistrzowie odebrali dyplomy z rąk prof. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W swoich wystąpieniach dziękowali współpracownikom i podkreślali wagę pracy zespołowej w zdobywaniu sukcesów naukowych. Laureatom gratulowała prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o tegorocznych laureatach
programu Mistrz i prowadzonych przez nich badaniach.

Zapraszamy do obejrzenia animacji o programie Mistrz.

Galeria zdjęć z uroczystości wręczenia dyplomów

Cofnij