Młodzi naukowcy na START ? rusza konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Do 31 października br. najzdolniejsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. To stypendium potrafi zmienić życie ? mówi jedna z dotychczasowych laureatek.

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w często niełatwych początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy ?w nauce?. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Młodzi naukowcy na wczesnych etapach kariery często stoją przed pytaniem: co dalej? START pomaga w podjęciu tej decyzji. Sama wiem, jak bardzo to stypendium potrafi zmienić życie, bo kiedyś dostałam taką szansę. To jest prawdziwa trampolina do naukowej kariery ? mówi dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, stypendystka START z Politechniki Wrocławskiej.

Do konkursu o stypendium START mogą przystąpić badacze z całej Polski reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest dokonywana przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny.

W programie START wyróżniamy najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów ? mówi dr Tomasz Perkowski, wiceprezes FNP.

Poza rocznym stypendium, w programie można również uzyskać środki na kilkudniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. Wybrani stypendyści mają też szansę na udział w elitarnym spotkaniu z laureatami Nagrody Nobla.

Nabór wniosków do konkursu START 2020 jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2019 r. włącznie FNP przyznała 3 636 stypendiów na kwotę ponad 81,5 mln zł.

Stypendia w konkursie 2020 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnerów programu: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundację PZU, a także firmy laureatów programu START: SensDX i Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej Dawida Nidzworskiego oraz Neurodevice Pawła Solucha. Ponadto stypendia zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1% podatku dochodowego.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysia-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 22 845 95 41, 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.docx

Zdjęcia do nieodpłatnego wykorzystania: dr inż. Paulina Kasperkiewicz z Politechniki Wrocławskiej, stypendystka programu START 2018 oraz HOMING 2017 / fot. OneHD

Foto1.jpg

Foto2.jpg

 

 

Cofnij