Młodzi naukowcy na START ? rusza konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w trudnych początkach kariery, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy naukowej. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy ?w nauce? i zachęcanie ich do kontynuowania kariery naukowej. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Program START to sztandarowy konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniamy w nim najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów ? mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku. Nabór do programu START (konkurs 2019) jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2018 r. włącznie FNP przyznała 3 536 stypendiów na kwotę ponad 78,5 mln zł.

Stypendia w konkursie 2019 zostaną sfinansowane nie tylko ze środków własnych Fundacji, lecz także ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców (w tym firmy) oraz z wpłat 1% podatku dochodowego.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysia-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 22 845 95 41, 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.docx

Zdjęcie do nieodpłatnego wykorzystania: Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendystka programu START 2018_ fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska – POBIERZ

Cofnij