Młodzi naukowcy na START ? rusza konkurs o stypendia

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Do 31 października młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Program START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych naukowców w początkach kariery badawczej, tak aby mogli oni w pełni poświęcić się pracy naukowej. Każdy laureat może liczyć na wsparcie w wysokości ponad 20 tys. zł rocznie. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy ?w nauce? i zachęcanie ich do kontynuowania ich kariery naukowej. To jest dla młodych ludzi pomoc w tym, żeby nie chałturzyli, nie dawali korepetycji, nie myli okien w sobotę i niedzielę, tylko żeby rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Nabór do edycji 2017 jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest robiona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a Zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2016 r. włącznie FNP przyznała 3336 stypendiów na kwotę ponad 72,5 mln zł. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku. Fundacja przyznaje w nim około 100 stypendiów. Współczynnik sukcesu wynosi ok. 10 %.

Materiały dla mediów

Informacja prasowa.doc

Logo programu START

Zdjęcie _Bogumiła Świeżewska_Wydział Fizyki UW_laureatka START 2016_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Zdjęcie_dr Piotr Rzymski_laureat START 2016_Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysia-Łańska,  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 22 845 95 41, 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

 

Cofnij