Możliwości zmian w projektach realizowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia br. kierownicy projektów realizowanych w ramach programów TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility i Core Facility Plus oraz FIRST TEAM, HOMING, POWROTY mogą składać wnioski o wprowadzenie zmian w swoich projektach.

Zmiany w projektach mogą dotyczyć m.in. zakresu merytorycznego czy przedłużenia czasu realizacji projektu. Przedłużenie projektu może wynikać z:

  • dodatkowych zadań związanych z opracowaniem dotychczasowych wyników projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości komercjalizacji (tzw. ?proof of concept?). Wnioskodawcy dodatkowo będą mieli możliwość udziału w szkoleniu z komercjalizacji wyników prac badawczych organizowanym przez FNP;
  • udziału w konkursach ERC lub innych międzynarodowych konkursach o podobnym charakterze;
  • nawiązania współpracy z co najmniej jednym, innym liderem zespołu finansowanego przez FNP w ramach POIR.

Ze zmianami w projekcie wiązać się będzie mogło zwiększenie finansowania.

Zakres możliwych zmian jest szczegółowo opisany w dokumencie pt. ?Uzupełnienie dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach?.

Kierownicy projektów będą mogli składać wnioski o zmiany w projektach za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl. Wnioski będą przyjmowane od 1 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje o zakresie możliwych zmian, procedurze składania wniosku oraz systemie oceny wniosków znajdują się w dokumencie:

Uzupełnienie dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach

Więcej informacji o możliwościach zmian w projektach udzielają koordynatorzy poszczególnych programów.

Cofnij