Nagroda Jerzmanowskich dla prof. Macieja W. Grabskiego

 

16 maja 2011 na Wawelu profesor Maciej W. Grabski, wieloletni prezes FNP i członek Rady Fundacji, odebrał z rąk profesora Andrzeja Białasa, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności oraz Witolda Latuska, członka zarządu Województwa Małopolskiego, Nagrodę Jerzmanowskich.