Cykl „WELCOME”

Celem programu WELCOME jest zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych. W niniejszej galerii prezentujemy laureatów programu.