II Interdyscyplinarna Konferencja FNP ? dzień II

W dn. 20-21 listopada 2017 roku w Warszawie odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja FNP. Głównym celem tego wydarzenia była dyskusja na temat najważniejszych wyzwań naukowych stojących przed jego uczestnikami. W konferencji wzięli udział przede wszystkim liderzy oraz liderki projektów, jak również członkowie zespołów oraz partnerzy (naukowi i gospodarczy) w projektach, które otrzymały od Fundacji finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.