III Interdyscyplinarna Konferencja FNP ? dzień I

W dn. 11-12 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyła się III Interdyscyplinarna Konferencja FNP. Głównym celem III Interdyscyplinarnej Konferencji FNP była dyskusja na temat najważniejszych wyzwań naukowych stojących przed uczestnikami spotkania. W konferencji wzięli udział przede wszystkim liderzy oraz liderki projektów, jak również członkowie zespołów oraz partnerzy (naukowi i gospodarczy) w projektach, które otrzymały od Fundacji finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Fot. OneHD