Konferencja FEAST w Warszawie

W dniach 1-2 czerwca 2012 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa  FEAST ? Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory.  Jej organizatorem była założona i kierowana przez beneficjenta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (programy START, FOCUS, SKILLS) dra Pawła Rutkowskiego Pracownia Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki UW.