Międzynarodowe Agendy Badawcze ? powołanie Rady Programu

28 listopada br. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Rady Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Rada będzie czuwać nad jakością realizacji tego projektu. W spotkaniu wzięli udział światowej klasy naukowcy – eksperci zagraniczni i dyrektorzy jednostek MAB, oraz przedstawiciele FNP.

Fot. OneHD