Spotkanie laureatów FNP w Lublinie

Galeria prezentuje zdjęcia ze spotkania laureatów FNP, które odbyło się 21 lutego na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.