Szóste spotkanie z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP

Pod hasłem ?Wojny słów. Koniec pierwszej Rzeczpospolitej? w dn. 24 października w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyło się szóste spotkanie z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP. Pretekstem do spotkania była książka autorstwa prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz pt. Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i ideeSpotkanie prowadziła prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, natomiast zaproszenie do dyskusji ? oprócz Autorki ? przyjęli dr hab. Richard Butterwick-Pawlikowski oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta.

Autorką zdjęć ze spotkania jest Karolina Siemion