Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ 2014