Uroczystość wręczenia Nagród FNP 2014

3 grudnia 2014, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 , którymi zostali profesorowie: Tomasz Goslar, Karol Grela, Iwo Białynicki-Birula oraz Lech Szczucki. Więcej informacji.

Autorką zdjęć jest Magdalena Wiśniewska-Krasińska.