Wręczenie stypendiów START 2012

21 kwietnia 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja wręczyła dyplomy 117 laureatom jubileuszowej, 20.edycji programu START. W uroczystości, obok nagrodzonych młodych naukowców i ich bliskich, wzięli udział opiekunowie naukowi stypendystów oraz przedstawiciele instytucji badawczych i administracji państwowej.