Wręczenie stypendiów START 2014

31 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 136 laureatom programu START 2014. Wśród stypendystów cztery osoby zostały wyróżnione za wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku po raz pierwszy zostało przyznane Stypendium im. Barbary Skargi, które otrzymał jeden z laureatów. W uroczystości, obok nagrodzonych młodych naukowców i ich bliskich, wzięli udział opiekunowie naukowi stypendystów oraz przedstawiciele instytucji badawczych i administracji państwowej.