Wręczenie stypendiów START 2017

Blisko 3 mln zł trafiło w ręce 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców, laureatów 25. konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którzy w sobotę 27 maja 2017 r. odebrali dyplomy na Zamku Królewskim w Warszawie.

Gośćmi specjalnymi uroczystości, która zgromadziła ponad 350 uczestników, byli: dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa Wyższego, Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, prof. Artur Świergiel, członek Narodowej Rady Rozwoju, prof. Janusz Janeczek, przewodniczący rady NCN oraz prof. Jacek Szmidt, przewodniczący KRASP. Poza laureatami i zaproszonymi przez nich gośćmi w uroczystości wzięli także udział przedstawiciele instytucji naukowych, w których pracują tegoroczni stypendyści, przedstawiciele instytucji współpracujących z Fundacją, a także osoby reprezentujące środowisko naukowe.

Fot. One HD

Relacja z uroczystości