Prof. Jerzy Szacki, socjolog, laureata Nagrody FNP w 2003 r.

Cykl „Amici Veritatis”

Zrealizowany przez Mikołaja Grynberga projekt fotograficzny AMICI VERITATIS przedstawia wielkie postaci polskiej nauki – laureatów Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureatów Honorowego Odznaczenia Fundacji. Zdjęcia 12 laureatów Nag...