Nabór ekspertek i ekspertów FENG (3. runda)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza trzecią rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w którym pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Zapraszamy specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania, co jest związane z realizacją zadań w działaniach prowadzonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte Krajową Inteligentną Specjalizacją, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie. W zależności od powyższego można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.


Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatek/kandydatów należy:


Nabór ma charakter ciągły. Trzecia runda naboru trwa od 9 sierpnia do 15 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć w dokumentach do pobrania oraz na stronie naboru ekspertów FNP FENG.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres eksperci@fnp.org.pl


FENG_RP_UE_CMYK-01-2_male


Pliki do pobrania:

Regulamin naboru ekspertów FENG

Zał. 1 do Regulaminu naboru: Wzór wniosku o wpis do wykazu ekspertów

Zał. 2 do Regulaminu naboru: Kryteria i ocena wniosku na eksperta

Zał. 3 do Regulaminu naboru: Wykaz KIS

Regulamin współpracy z ekspertami FENG

Zał. 1 do Regulaminu współpracy: Wzór umowy ramowej

Zał. 2 do Regulaminu współpracy: Stawki wynagrodzeń ekspertów

Zał. 3 do Regulaminu współpracy: Wzór arkusza oceny pracy eksperta

Cofnij