Nabór ekspertek i ekspertów FNP ? runda szósta

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera szóstą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 ?Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R?, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Zapraszamy specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie należy:

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,

UWAGA: Należy zalogować się jako użytkownik (wnioskodawca). Osoby, które nie mają konta powinny je najpierw założyć. Osoby, które posiadają konto recenzenta nie powinny logować się na to konto, ale na konto wnioskodawcy; jeśli go nie posiadają, powinni je najpierw utworzyć.

Po zalogowaniu, na liście ?Dostępnych programów? należy wybrać program ?FNP expert database?.

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie ? program ?FNP EXPERT DATABASE?,

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.

Nabór ma charakter ciągły. Szósta runda naboru rozpoczyna się 29 listopada i potrwa do 5 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć w dokumentach do pobrania.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.

 

Pliki do pobrania:

Zasady naboru kandydatów na ekspertów

Zasady współpracy z ekspertami

Zał.1 Umowa ramowa o współpracy

Zał.2 Formularz danych eksperta

Zał.3 Oświadczenie eksperta

Zał.4 Kwoty wynagrodzeń ekspertów

Zał.5 Arkusz oceny pracy eksperta

 

Logotypy_pasek_PL

Cofnij