Nabór ekspertów FNP – trzecia runda przedłużona

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Uprzejmie informujemy, że do 13 listopada br. został przedłużony termin zamknięcia trzeciej rundy naboru  kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 ?Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R?, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Zapraszamy specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do roli ekspertów wspierających ocenę merytoryczną projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów należy:

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,

UWAGA: Należy zalogować się jako użytkownik (wnioskodawca). Osoby, które nie mają konta powinny je najpierw założyć. Osoby, które posiadają konto recenzenta nie powinny logować się na to konto, ale na konto wnioskodawcy; jeśli go nie posiadają, powinni je najpierw utworzyć.

Po zalogowaniu, na liście ?Dostępnych programów? należy wybrać program ?FNP expert database?.

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie ? program ?FNP EXPERT DATABASE?,

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Termin zamknięcia naboru ekspertów w trzeciej rundzie został przedłużony do dnia 13 listopada br. do godziny 12.00. Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatur. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy z ekspertami można znaleźć w dokumentach do pobrania.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

Zasady naboru kandydatów na ekspertów

Zasady współpracy z ekspertami

Zał.1 Umowa ramowa o współpracy

Zał.2 Formularz danych eksperta

Zał.3 Oświadczenie eksperta

Zał.4 Kwoty wynagrodzeń ekspertów

Zał.5 Arkusz oceny pracy eksperta

 

Logotypy_pasek_PL

Cofnij