Nabór ekspertów FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Zapraszamy specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do roli ekspertów wspierających ocenę merytoryczną projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów należy:

  1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,
  2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE”,
  3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Pierwsza runda naboru kandydatów rozpoczyna się 9 sierpnia i potrwa do 5 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy z ekspertami można znaleźć w dokumentach do pobrania.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

Zasady naboru kandydatów na ekspertów

Zasady współpracy z ekspertami

Zał.1 Umowa ramowa o współpracy

Zał.2 Formularz danych eksperta

Zał.3 Oświadczenie eksperta

Zał.4 Kwoty wynagrodzeń ekspertów

Zał.5 Arkusz oceny pracy eksperta

Logotypy_pasek_PL (2)

 

Cofnij