Nabór wniosków w Akademii Menadżerów Programowych

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Do 24 września br. można składać wnioski w Akademii Menadżerów Programowych (AMP). Celem tego programu, realizowanego w ramach projektu SKILLS*, jest podnoszenie umiejętności w zakresie zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy między menadżerami nauki w Polsce.

 

Do składania wniosków w AMP zachęcamy osoby zatrudnione w sektorze badawczo-rozwojowym, w szczególności pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki oraz osoby zatrudnione na etatach naukowych w innych instytucjach działających na rzecz nauki w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

 

W ramach Akademii oferowane są: szkolenia, seminaria i warsztaty prowadzone przez renomowanych ekspertów z Polski i z zagranicy oraz zagraniczne wyjazdy studyjne i staże w wiodących instytucjach finansujących badania naukowe za granicą. Zajęcia w ramach Akademii odbywają się w języku angielskim.
 

Program Akademii obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • systemy oceny i wyboru projektów,
  • nauka i szkolnictwo wyższe oraz polityka naukowa w Polsce i innych krajach,
  • własność intelektualna, komercjalizacja wyników badań naukowych i transfer technologii,
  • zarządzanie programem grantowym,
  • monitoring i ewaluacja,
  • etyka w nauce.

 

Więcej informacji na stronie Akademii Menadżerów Programowych.

 

*Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cofnij