Nagroda Artura Rojszczaka przyznana

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Klub Stypendystów FNP na swoim dorocznym spotkaniu, które w tym roku odbyło się w Konstancinie-Jeziornej k. Warszawy, rozstrzygnął konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest to nagroda dla młodych uczonych, którzy obok wybitnych osiągnięć naukowych wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania granic swojej specjalizacji naukowej. Uosobieniem tych właśnie wartości był członek Klubu Stypendystów, dr Artur Rojszczak, którego karierę naukową przerwała tragiczna śmierć.

Laureatką nagrody została w tym roku dr Karolina Ruta, językoznawca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Klub Stypendystów docenił jej pracę na rzecz osób z dysfunkcją słuchu poprzez wypracowywanie metod i narzędzi współpracy z nimi.

Karolina Ruta zajmuje się współczesnym językiem polskim. Jest również lektorką języka polskiego jako obcego. Jej prace badawcze dotyczą między innymi językowo-stylistycznej warstwy dzieł Romana Brandstaettera oraz socjolektalnych odmian współczesnej polszczyzny. Poza działalnością naukową Karolina Ruta zajmuje się problemami ludzi z dysfunkcją słuchu. Jest pomysłodawczynią i organizatorką obozu naukowo-integracyjnego osób niesłyszących ze studentami ?Między ciszą a ciszą?. Współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych ?Ad Astra?. Dla studentów z dysfunkcją słuchu przygotowała kurs z praktycznej nauki języka polskiego, który od października tego roku znajdzie się w planie zajęć tychże studentów. Jest pierwszą osobą na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, która zorganizowała nieodpłatny kurs języka miganego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych Instytutu. Jej działalność zaowocowała integracją osób z dysfunkcją słuchu ze środowiskiem akademickim i rozwija się w postaci wspólnie realizowanych przedsięwzięć naukowych i społecznych.

W tym roku do nagrody im. Artura Rojszczaka zostało zgłoszonych dziewięciu kandydatów, a nominację do finałowego etapu konkursu otrzymała czwórka młodych naukowców. W finale, obok laureatki, znaleźli się: dr Tomasz Sulej, paleobiolog z Instytutu Paleobiologii PAN (wyróżniony za promowanie i organizowanie przyjaznego środowiska rozwoju studentów, doktorantów i pasjonatów nauki), dr Robert Szymczak, lekarz medycyny z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej i Katastrof Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wyróżniony za popularyzowanie wiedzy na temat medycyny wysokogórskiej) i dr Leszek Wroński, filozof z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (wyróżniony za odkrywanie zapomnianej muzyki i jej popularyzację).

Nagroda im. Artura Rojszczaka, finansowana przez Klub Stypendystów i FNP, wynosi 5 tys. zł. Konkurs odbywa się co roku.

Cofnij