Nagroda COPERNICUS 2014 przyznana

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Harald Weinfurter z Uniwersytetu w Monachium zostali laureatami piątej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Laureaci otrzymali to wyróżnienie za prowadzone wspólnie badania naukowe w zakresie fizyki kwantowej. Jury, złożone z uznanych przedstawicieli świata nauki, doceniło również komplementarność laureatów jako partnerów naukowych, dzięki której prowadzone we współpracy badania obejmują zarówno badania teoretyczne jak i eksperymentalne.

Wysokość nagrody wynosi 100 000 euro, po 50 000 euro dla każdego z dwóch laureatów.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 10 września 2014 r. w Berlinie.

Nagroda COPERNICUS przyznawana jest od 2006 roku co dwa lata dwóm współpracującym ze sobą naukowcom ? polskiemu i niemieckiemu, którzy realizują wspólny projekt badawczy. Celem nagrody jest wyróżnienie uczonych o szczególnych zasługach dla współpracy niemiecko-polskiej, łączących w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów. Kryteria wyboru kandydatów do nagrody to wybitne wspólne osiągnięcia naukowe oraz wyjątkowe sukcesy we współpracy niemiecko-polskiej.

Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin. Laureatów nagrody wybiera jury złożone z wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, wskazanych przez FNP i DFG.

Na zdjęciu: prof. Marek Żukowski, fot. Michał Jędrak

Cofnij