Nagroda Copernicus 2016 ? ostatnie dwa tygodnie przyjmowania zgłoszeń

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Tylko do 15 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do szóstego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS. Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla polsko-niemieckiej współpracy naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

Od kandydatów oczekuje się, by łączyli w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój Polski i Niemiec.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Rozpatrywane będą także autonominacje. Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Nagroda jest przyznawana co dwa lata w drodze konkursu dwóm uczonym, jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR (100 EUR dla każdego z dwóch laureatów). Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 15 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00. Termin składania drukowanej wersji wniosku został przedłużony do 30 czerwca br. – zobacz szczegóły

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne tutaj oraz bezpośrednio u koordynatora programu, dr Beaty Frączak, tel. 22 845 95 43, beata.fraczak@fnp.org.pl.

Zobacz także: prezentacja programu COPERNICUS

 

Cofnij