Nagroda COPERNICUS 2016 przyznana

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Informacje prasowe
-A A+

Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Peter Rehling z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Getyndze zostali laureatami szóstej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Celem Nagrody COPERNICUS jest uhonorowanie  współpracujących ze sobą badaczy z Polski i z Niemiec, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyróżnieni za prowadzone wspólnie (od 2001 r.) badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Każdy z laureatów otrzyma po 100 tys. euro.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS jest przyznawana od 2006 r. Co dwa lata otrzymuje ją para uczonych ? jeden z Polski, a drugi z Niemiec – wyłonionych w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki. Laureatów nagrody wybiera Jury złożone z wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, wskazanych przez FNP i DFG. Od nagrodzonych uczonych oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał otwierania nowych perspektyw w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki.

Kandydaci do Nagrody są zgłaszani przez środowisko naukowe w trybie nominacji. W edycji 2016 po raz pierwszy przyjmowano także autonominacje. W bieżącym konkursie oceniano 28 wniosków.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 7 czerwca br. w Warszawie.

Więcej informacji o laureatach można znaleźć tutaj

Na zdjęciu:

  • Prof. A. Chacińska ? fot. Marcin Mizerski dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
  • Prof. P. Rehling ? Archiwum prywatne
Cofnij