Nagroda COPERNICUS 2016 wystartuje na wiosnę

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Deutsche Forschungsgemeinschaft i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informują o przygotowaniach do szóstej edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS.

Nagroda COPERNICUS to wspólne przedsięwzięcie Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zapoczątkowane w roku 2004.

Celem Nagrody jest wyróżnienie współpracujących ze sobą badaczy z Polski i z Niemiec, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Od nagrodzonych uczonych oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał otwierania nowych perspektyw w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata parze uczonych w drodze otwartego konkursu. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

W związku z przygotowaniami do uruchomienia kolejnego konkursu (edycja 2016), DFG i FNP postanowiły wprowadzić szereg zmian w regulaminie nagrody. Do najważniejszych z nich należą:

  • zwiększenie wysokości nagrody ze 100 000 euro do 200 000 euro (po 100 000 euro dla każdego z laureatów). Nagroda jest pokrywana w równych częściach przez DFG i FNP.
  • rozpatrywanie auto-nominacji w pierwszym etapie konkursu

Niezmienne pozostają natomiast kryteria wyboru laureatów, tj. wybitne wspólne osiągnięcia naukowe oraz wyjątkowe sukcesy we współpracy niemiecko-polskiej. Laureatów nagrody wybiera Jury, oceniając wartość merytoryczną nominacji w dwuetapowej procedurze. Jury posiłkuje się ocenami zewnętrznych ekspertów.

Dokładne informacje dotyczące rozpoczęcia konkursu zostaną podane na początku kwietnia br., podczas gdy termin nadsyłania nominacji będzie upływał w czerwcu 2015 r. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni z początkiem 2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.

Cofnij