Nagroda COPERNICUS 2018 przyznana

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Prof. Stefan Anker ze szpitala klinicznego Charité ? Universitätsmedizin w Berlinie i prof. dr. hab. n.med. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostali uhonorowani Polsko-Niemiecką Nagrodą Naukową COPERNICUS 2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Celem Nagrody COPERNICUS jest promowanie polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Profesorowie Anker i Ponikowski zostali wyróżnieni za wspólne badania dotyczące niewydolności serca, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia patofizjologii tego schorzenia oraz do opracowania nowych strategii leczenia. Każdy z laureatów otrzyma po 100 tys. euro. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 25 października br. w Berlinie.

Współpraca profesorów Ankera i Ponikowskiego rozpoczęła się ponad 20 lat temu i zaowocowała licznymi osiągnięciami. Najważniejszym z nich był pierwszy w historii opis powszechności występowania wyniszczenia organizmu u pacjentów z niewydolnością serca (kacheksja sercowa). Istotne było również odkrycie, że niedobór żelaza jest częstym czynnikiem komplikującym naturalny przebieg niewydolności serca. W ślad za tymi spostrzeżeniami uruchomiono badania kliniczne, nastąpiła poprawa rokowań, a także opracowano nowe metody leczenia oraz zalecenia dotyczące niwelowania niedoboru żelaza u pacjentów z niewydolnością serca. Działając w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), w 2016 r. prof. Anker i Ponikowski (jako przewodniczący) opracowali ?Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca?. Dokument ten uznaje się za jeden z ważniejszych w światowej praktyce klinicznej i był on już cytowany kilkaset razy.

Profesorowie Anker i Ponikowski są już siódmą parą naukowców nagrodzonych przez FNP i DFG nagrodą COPERNICUS, która jest przyznawana od 2006 r. co dwa lata. Otrzymuje ją dwóch badaczy ? jeden z Polski, a drugi z Niemiec – wyłonionych w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki. Laureatów wybiera Jury złożone z wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, wskazanych przez FNP i DFG. Od nagrodzonych uczonych oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał otwierania nowych perspektyw w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki.

Kandydaci do Nagrody są zgłaszani przez środowisko naukowe w trybie nominacji i autonominacji. W edycji 2018 oceniano 29 wniosków.

Przeczytaj także:

biogramy laureatów Nagrody COPERNICUS 2018

dodatkowe informacje o Nagrodzie COPERNICUS

Na zdjęciu: prof. Piotr Ponikowski i prof. Stefan Anker, fot. Archiwum prywatne

Cofnij