Nagroda Copernicus 2020 za znakomitą polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie kryptografii i bezpieczeństwa IT

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i niemiecka organizacja naukowa DFG po raz ósmy przyznały Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS. Trafi ona w ręce kryptografów prof. Sebastiana Fausta z Politechniki w Darmstadt oraz prof. Stefana Dziembowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP wybrało dwóch badaczy ze względu na ich wybitną i wyróżniającą się współpracę w dziedzinie kryptografii i bezpieczeństwa IT. Wspólne badania nad podstawami i zastosowaniami tych obszarów wiedzy znacząco wpłynęły na systemy używane w świecie rzeczywistym. Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (po 100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów).

Dziembowski i Faust współpracują ze sobą odkąd dekadę temu spotkali się na konferencji naukowej. Ich badania, w których często angażują młodych badaczy, koncentrują się na zastosowaniu technik matematycznych w informatyce. Ich współpraca doprowadziła do powstania kilku ważnych wspólnych publikacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej i miały znaczący wpływ na systemy używane w praktyce. W szczególności ich praca nad równoważnością tak zwanego ?modelu wycieku z szumami? i ?modelu z losowym próbkowaniem? zdobyła nagrodę ?Best Paper Award? na prestiżowej konferencji EUROCRYPT 2014 i znacząco przyczyniła się do ogólnego poznania metod obrony przed tzw. atakami typu ?side-channel?. Ataki te są uważane za jedne z największych zagrożeń dla praktycznych systemów bezpieczeństwa.

Kolejny ważny obszar ich współpracy naukowej dotyczy technologii blockchain i kryptowalut. W szczególności zaproponowali oni pojęcie tzw. ?dowodów przestrzeni? (ang. ?proofs of space?), które oferują bardziej ?ekologiczną? alternatywę dla wydobywania kryptowalut niż ta wykorzystywana w Bitcoinie. Technologia ta jest obecnie wdrażana w komercyjnych projektach blockchainowych. Ostatnio Dziembowski i Faust stworzyli system ?Perun?, który umożliwia wykonywanie aplikacji blockchainowych w czasie rzeczywistym. Oprócz opublikowania kilku znaczących prac na ten temat, pracują oni obecnie nad wdrożeniem tej technologii w postaci projektu typu open source zintegrowanego z istniejącymi platformami blockchainowymi.

Obydwaj kryptografowie są ósmą parą zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę Copernicus. Od 2006 roku jest ona przyznawana przez DFG i FNP  co dwa lata wybitnym naukowcom z Polski i Niemiec (po jednym z każdego kraju). Wyróżnienie nosi imię astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543) i ma na celu podkreślenie bliskiej współpracy badawczej między dwoma krajami. Nagroda pieniężna jest przekazywana w równych częściach przez obie organizacje. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Uroczystość wręczenia nagrody przez prezes DFG prof. Katję Becker i prezesa FNP prof. Macieja Żylicza ma odbyć się jeszcze w tym roku.

***

Sebastian Faust jest profesorem na politechnice w Darmstadt i szefem grupy kryptografii stosowanej. Po ukończeniu doktoratu na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii odbył staż podoktorski na uniwersytecie w Aarhus w Danii, a potem w Politechnice Federalna w Lozannie (EPFL) w Szwajcarii na stypendium Marie Curie. Następnie wrócił do Niemiec na Uniwersytet Ruhry w Bochum, gdzie został zatrudniony jako adiunkt w ramach programu Emmy Noether Research finansowanego przez fundację DFG. Od 2017 r. Jest profesorem zwyczajnym na Politechnice w Darmstadt. W swoich badaniach koncentruje się na kryptografii, technologii blockchain i bezpieczeństwie IT.

Stefan Dziembowski jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi grupę badawczą zajmującą się kryptografią i blockchainem. Dziembowski otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Aarhus w Danii. Następnie odbył staże postdoktorskie na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH) w Szwajcarii, w instytucie Włoskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych w Pizie oraz na Uniwersytecie ?Sapienza? w Rzymie. Od 2010 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. Dziembowski otrzymał liczne granty i stypendia, takie jak granty ?Starting? i ?Advanced? Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), granty WELCOME i TEAM FNP. Główne zainteresowania badawcze Stefana Dziembowskiego dotyczą kryptografii, blockchaina i inteligentnych kontraktów.

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

www.fnp.org.pl

DFG (Niemiecka Wspólnota Badawcza) jest niemiecką niezależną organizacją naukową. Najważniejszym zadaniem DFG jest wybór ? w drodze konkursu ? i finansowanie najlepszych projektów naukowych realizowanych przez uczonych w niemieckich instytucjach badawczych.

http://www.dfg.de

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 698 931 944; wojtysiak@fnp.org.pl

Materiały dla mediów

Informacja prasowa_docx

Zdjęcie prof. S. Dziembowskiego do nieodpłatnego wykorzystania_jpg

Zdjęcie prof. S. Fausta do nieodpłatnego wykorzystania_jpg

Cofnij