Nagroda COPERNICUS wręczona

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W czwartek, 25 października br., w berlińskim Muzeum Historii Medycyny Charité odbyła się uroczystość wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS 2018. Nagrodę odebrali laureaci siódmego konkursu ? prof. Stefan Anker ze szpitala klinicznego Charité ? Universitätsmedizin w Berlinie i prof. dr. hab. n.med. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS jest przyznawana od 2006 r. co dwa lata przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Jej celem jest uhonorowanie współpracujących ze sobą badaczy z Polski i z Niemiec, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Nagrodę otrzymuje para uczonych ? jeden z Polski, a drugi z Niemiec ? wyłonionych w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki. Wysokość nagrody wynosi 100 tys. euro dla każdego z badaczy.

Laureaci tegorocznej edycji zostali wyróżnieni za wspólne badania dotyczące niewydolności serca, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia patofizjologii tego schorzenia oraz do opracowania nowych strategii leczenia.

Uroczystość wręczenia Nagrody COPERNICUS 2018 rozpoczęła się od powitalnego przemówienia przedstawiciela Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań dra Petera Greislera, który podkreślił znaczenie szeroko zakrojonej współpracy naukowej między Polską a Niemcami. Wygłaszający laudację prof. Hermann Haller z Wyższej Szkoły Medycznej w Hanowerze (Medizinische Hochschule Hannover) przedstawił z kolei naukowe życiorysy laureatów, których ścieżki skrzyżowały się w King?s College w Londynie przed dwudziestoma laty. Prof. Haller zwrócił uwagę, że wspólna praca tegorocznych laureatów ma kontekst szerszy niż dwustronny ? obaj Profesorowie działają bowiem w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, w swoim przemówieniu zaliczył obu Profesorów do grupy naukowców, którzy osiągają świetnie wyniki naukowe głównie dzięki wolności badawczej, leżącej u podstaw ich działań. Także prezes DFG prof. Peter Strohschneider podjął tę myśl w swoim wystąpieniu. Zdaniem prof. Żylicza zapewnianie dobrym badaczom wolności naukowej powinno być zadaniem organizacji wspierających badania naukowe, takich jak FNP i DFG. Jednym ze sposobów realizacji tego celu mogłoby być natomiast organizowanie wspólnych programów badawczych, stanowiących podstawę do rozwijania współpracy naukowej w Europie.

Podczas swojego wspólnego wystąpienia na uroczystości prof. Ponikowski i prof. Anker złożyli deklarację dalszej współpracy –  We did a lot of research together ? and we still plan for more to come! [ Zrobiliśmy razem dużo badań ? a planujemy zrobić jeszcze więcej!]

Przeczytaj także:

Obejrzyj relację zdjęciową z uroczystości:

Na zdjęciu od lewej: prof. Macie Żylicz, prof Stefan Anker, prof. Piotr Ponikowski i prof. Peter Strohschneider Fot. DFG / Jens Jeske

Cofnij