Nagroda COPERNICUS wręczona

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W poniedziałek, 12 października br. o godz. 16.00, odbyła się symboliczna uroczystość wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS 2020 przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz niemiecką organizację naukową DFG. Spotkanie zostało zorganizowane w formule on-line, w miejsce uroczystości stacjonarnej, odwołanej z powodu zaostrzającej się sytuacji epidemicznej. Nagrodę odebrali laureaci ósmego konkursu – prof. Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Sebastian Faust z Politechniki w Darmstadt.

Wirtualna uroczystość wręczenia Nagrody COPERNICUS 2020 z udziałem laureatów, przedstawicieli Fundacji oraz DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) rozpoczęła się od powitalnych przemówień prof. Macieja Żylicza – prezesa FNP oraz prof. Katji Becker ? prezydent DFG, którzy podkreślili znaczenie szeroko zakrojonej współpracy naukowej między Polską a Niemcami. Prof. Becker zaznaczyła, iż celem programu Copernicus oraz współpracy bilateralnej jest budowanie lepszego świata dla społeczeństw Polski i Niemiec oraz całej  Europy.

Podczas swojej mowy gratulacyjnej prof. Stefan Dziembowski podziękował za rekomendacje do nagrody wybitnym ekspertom,  profesorom Yuvalowi Ishai z Israel Institute of Technology w Hajfie oraz Moti Yung?owi z Columbia University w Nowym Jorku, jak również całemu jury konkursu. Podkreślił również, że podczas badań dużym zaangażowaniem wykazali się także studenci. Prof. Sebastian Faust z kolei zaznaczył, iż współpracę między bardziej doświadczonymi badaczami a studentami warto zinstytucjonalizować poprzez tworzenie wspólnych centrów badawczych lub międzynarodowych szkół podyplomowych.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS jest przyznawana od 2006 r. co dwa lata przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Jej celem jest uhonorowanie współpracujących ze sobą badaczy z Polski i z Niemiec, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Nagrodę otrzymuje para uczonych ? jeden z Polski, a drugi z Niemiec ? wyłonionych w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki. Wysokość nagrody wynosi 100 tys. euro dla każdego z badaczy.

Prof. Stefan Dziembowski i prof. Sebastian Faust zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kryptografii i bezpieczeństwa IT powstałe w wyniku ich współpracy.

Kolejna uroczystość w formule stacjonarnej, w trakcie której planowane jest uhonorowanie tegorocznych laureatów oraz laureatów Nagrody COPERNICUS 2022 odbędzie się za dwa lata w Polsce.

Na zdjęciu (od lewej): prof. Katja Becker, prof. Maciej Żylicz, prof. Sebastian Faust, prof. Stefan Dziembowski

Cofnij