Nagroda im. Artura Rojszczaka 2015 przyznana

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dr Katarzyna Zacharczuk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie została laureatką X edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej młodym, wyróżniającym się uczonym, których charakteryzuje humanistyczna postawa, szerokie horyzonty i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Dr Katarzyna Zacharczuk jest mikrobiologiem. Zajmuje się między innymi problemem lekooporności bakterii i wykrywaniem wysoce niebezpiecznych patogenów. Wdraża techniki biologii molekularnej wykorzystywane do identyfikowania i genotypowania bakterii ważnych w patologii człowieka, w tym dla potrzeb dochodzenia epidemiologicznego oraz oceny ich rozprzestrzenienia w środowisku. Pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika Mikrobiologia Doświadczalna i Kliniczna. Jest aktywną wolontariuszką Fundacji Mam Marzenie, prowadzącej działania, które mają jeden cel — zdążyć spełnić marzenie — często wielkie i często ostatnie — dzieci nieuleczalnie chorych. Otrzymaną nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł laureatka przeznaczy na cele charytatywne.

W tym roku do Nagrody im. Artura Rojszczaka wpłynęło jedenaście zgłoszeń kandydatów, którzy w pierwszym etapie zostali ocenieni przez 48 członków Klubu Stypendystów FNP. Nominację do finałowego etapu konkursu otrzymali:

  • dr Wojciech Peszyński z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • dr Dominik Szulc z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
  • dr Katarzyna Zacharczuk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Finał konkursu miał miejsce 23 maja 2015 r., w czasie dorocznego zebrania Klubu w Odolanowie. Laureatkę wybrano po wysłuchaniu prezentacji wszystkich finalistów, którzy przedstawiali zarówno swoje osiągnięcia naukowe, jak i inne zainteresowania oraz działalność społeczną.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana corocznie przez Klub Stypendystów FNP dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. Jej wysokość wynosi 5 tys. zł i jest w połowie finansowana ze składek członkowskich, a w połowie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Kandydatów do nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej Klubu Na stronie znajdują się również informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów.

Serdecznie gratulujemy!

Cofnij