Nagroda im. Artura Rojszczaka 2018 przyznana

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dr Andrzej Affek z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN został laureatem tegorocznej Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Klub Stypendystów FNP. Wyróżnienie otrzymał za kształcenie przewodników górskich oraz popularyzację pszczelarstwa miejskiego.

Nagroda została przyznana i wręczona 14 maja br. podczas dorocznego spotkania Klubu Stypendystów Fundacji, które w tym roku odbyło się we Wrocławiu.

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dr. Artura Rojszczaka, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. Jest przyznawana młodym doktorom, którzy obok wybitnych osiągnięć naukowych wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Wysokość nagrody, fundowanej corocznie przez Klub i Fundację, wynosi 5 tys. zł.

Do XIII edycji Nagrody im. Artura Rojszczaka zostało zgłoszonych dziesięcioro kandydatów, którzy zostali ocenieni przez 42 członków Klubu Stypendystów FNP. Nominację do finałowego etapu konkursu otrzymali  (wg rankingu):

  1. dr Agata Karska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wyróżniona za unikalne łączenie doskonałości i samodzielności naukowej z tworzeniem platformy wiedzy dla młodego pokolenia;
  2. dr Magdalena Kowalska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wyróżniona za zaangażowanie w akcje charytatywne oraz tworzenie ruchów społecznych na rzecz potrzebujących;
  3. dr Andrzej Affek z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wyróżniony za kształtowanie przewodników górskich ? przyszłych liderów oraz popularyzację pszczelarstwa miejskiego.

Wyboru laureata Nagrody dokonali członkowie Klubu Stypendystów na podstawie wystąpień kandydatów, którzy przedstawili zarówno swoje osiągnięcia naukowe jak i inne zainteresowania i działalność społeczną.

Laureat nagrody ? dr Andrzej Affek – pokazał na podstawie swojej ścieżki edukacji (studia międzywydziałowe MISMaP na UW, od fizyki, przez biologię i geografię, po psychologię), doświadczeń i pracy naukowej, jak z sukcesem działać na pograniczu kilku dziedzin naukowych i prowadzić wysokiej jakości badania transdyscyplinarne. Zainteresowania badawcze dr. Andrzeja Affeka obejmują szereg zagadnień dotyczących relacji człowieka z przyrodą. Szczególne miejsce zajmują polskie Karpaty Wschodnie. Prowadzone w ramach studiów doktoranckich wieloletnie badania w dolinie Wiaru oraz doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji przewodnika górskiego przyczyniły się do bardzo dobrego praktycznego rozpoznania tego obszaru, co zaowocowało dostrzeżeniem nieeksplorowanych do tej pory problemów badawczych. Praca doktorska laureata, mieszcząca się w nurcie nowoczesnych badań systemów społeczno-przyrodniczych (ang. land system science), była pierwszą w literaturze światowej próbą analizy związku struktury krajobrazu z własnością gruntów w horyzoncie czasowym obejmującym 3 różne epoki cywilizacyjne.

Więcej informacji o Nagrodzie im. Artura Rojszczaka

Laureatowi i finalistom serdecznie gratulujemy!

 

Na zdjęciu (od lewej): dr Agata Karska, dr Andrzej Affek, dr Magdalena Kowalska oraz dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak – prezeska Klubu Stypendystów FNP, fot. Borys Ośmiałowski

Cofnij