Nagroda ?Life Technologies? Ion Torrent Breakthrough Award 2013? dla badaczy z zespołu prof. dr hab. Pawła Kisielowa

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Z przyjemnością informujemy o sukcesie prof. dr. hab. Pawła Kisielowa –  laureata programów FNP  MILAB (2004) oraz MISTRZ (2004). Wyniki badań opublikowane w magazynie ?Nature? (praca „Thymus-derived regulatory T cells contribute to tolerance to commensal microbiota”, DOI:10.1038/nature12079), zostały wyróżnione nagrodą  ?Life Technologies? Ion Torrent Breakthrough Award 2013?. Autorami nagrodzonej pracy są m.in. byli współpracownicy prof. Kisielowa z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu: Anna Cebula, Piotr Kraj i Leszek Ignatowicz (autor korespondencyjny), obecnie pracujący w Centrum Biotechnologii i Medycyny Genomowej Uniwersytetu Georgia Regents w Augusta, USA.

Wyróżniona praca przybliża zrozumienie roli regulatorowych limfocytów T jako mediatorów tolerancji immunologicznej w stosunku do pożytecznych bakterii jelitowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz całego układu odpornościowego. 

Limfocyty T są rodzajem białych krwinek wyposażonych w indywidualnie swoiste receptory (TCR) dzięki którym układ odpornościowy jest w stanie rozpoznać wszystkie istniejące w przyrodzie makrocząsteczki (antygeny).Odrębnym  rodzajem limfocytów T są odkryte w latach 90. ubiegłego wieku tzw. regulatorowe limfocyty T (T-reg), które odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu chorobom autoagresywnym, dzięki utrzymywaniu tzw. tolerancji immunologicznej. Polega ona  na hamowaniu reakcji przeciwko zdrowym komórkom organizmu, a także przeciwko dobroczynnym drobnoustrojom jelitowym. Poznanie roli komórek tT-reg i pT-reg w zapobieganiu różnego rodzaju schorzeniom autoimmunologicznym ma duże znaczenie dla zrozumienia mechanizmu powstawania m.in. takich chorób jak zapalenie okrężnicy (colitis), czy choroby Leśniowskiego-Crohna.

Nagroda ?Life Technologies? Ion Torrent Breakthrough Award?, wyróżnia najważniejsze publikacje naukowe opublikowane w minionym roku poświęcone przełomowym badaniom wykorzystującym technologię sekwencjonowania genomowego Ion Torrent?. Nagrodzone prace naukowe mogą w przyszłości przyczynić się do odkryć rozwiązujących globalne problemy: np. z obszaru zdrowia i medycyny.  

Więcej informacji o przyznanej nagrodzie 

 

Serdecznie gratulujemy!

Cofnij