Nagroda Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego dla laureata programu Monografie FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że autor programu Monografie FNP, dr Kamil Pietrowiak został laureatem konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniającą się rozprawę doktorską w roku 2018.

Rozprawa zatytułowana: ?Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych? pod kierunkiem prof. nadzw. UWr dra hab. Eugeniusza Kłoska i promotora pomocniczego dr Tarzycjusza Bulińskiego, jest podstawą książki pt. Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności, która zostanie wydana w serii MONOGRAFIE FNP pod koniec lipca.

Pietrowiak FOTO

Kamil Pietrowiak (ur. 1985), doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, badacz jakościowy. Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się metodologią badań jakościowych, w tym sposobami ich pozaakademickiego zastosowania, a także problematyką niepełnosprawności i ślepoty. Współorganizator kilkunastu warsztatów sensorycznych i integracyjnych (m.in. we współpracy z mikroGRANTAMI ESK Wrocław 2016, Pracownią Inicjatyw Społecznych DYM, Brave Festival, Europejskim Centrum Solidarności). Współredaktor dwóch monografii zbiorowych. Autor kilkunastu artykułów naukowych w czasopismach antropologicznych i socjologicznych oraz pracach zbiorowych.

Serdecznie gratulujemy!

Cofnij