Wręczenie Nagród FNP 2012

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

6 grudnia br., w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie po raz 21. zostały wręczone Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Statuetki oraz po 200 tys. zł odebrali profesorowie: Krzysztof Palczewski z Case Western Reserve University w Cleveland, Mieczysław Mąkosza z Instytutu Chemii Organicznej PAN, Maciej Wojtkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Ewa Wipszycka z Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Bronisław Komorowski, Prezydent RP oraz prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Minister Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, prof. Michał Kleiber, prezes PAN, prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN oraz licznie przybyli przedstawiciele świata nauki, goście laureatów i media.
 
Składając gratulacje laureatom tegorocznej Nagrody, prezydent Bronisław Komorowski dziękował im, a także Fundacji za ?działanie na rzecz uzbrajania Polski w kolejne generacje naukowców, w kolejne generacje ludzi myślących o przyszłości i przeszłości w sposób przydatny dla rozwoju całego kraju?. Prezydent przekonywał również, że polska nauka dysponuje wieloma zasobami, narzędziami i talentami, a także doświadczeniem i kapitałem ludzkim, które pozwalają jej z sukcesem konkurować z innymi. Minister Barbara Kudrycka natomiast, zwracając się do laureatów, powiedziała: To państwo wyznaczacie najwyższe standardy prowadzenia badań. To wy stanowicie najgodniejszy przykład dla waszych kolegów i następnych pokoleń badaczy.
 
Osiągnięcia naukowe laureatów zostały przedstawione zgromadzonym gościom w czterech filmach poświęconych każdemu zdobywcy Nagrody, a zasady jej przyznawania przez Radę Fundacji przybliżył jej przewodniczący ? prof. Andrzej Jerzmanowski.

Jako pierwszy, z rąk prof. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji oraz prof. Andrzeja Jerzmanowskiego, przewodniczącego Rady Fundacji, Nagrodę odebrał prof. Krzysztof Palczewski wyróżniony w obszarze nauk o życiu i o Ziemi. W swoim wystąpieniu prof. Palczewski powiedział – Nauka jest dążeniem do poznania tego, co nie jest znane. Nie zawsze jest to możliwe, ale to dążenie zawsze było moja pasją. Jest to jedno z najwspanialszych zajęć, jakie człowiek może wykonywać. Prof. Palczewski podkreślał również, że bycie naukowcem to nie tylko zaszczyt, ale także zobowiązanie związane z odpowiedzialnością za wprowadzanie nowych pokoleń badaczy do tego zawodu.
 
Drugim laureatem odbierającym Nagrodę był prof. Mieczysław Mąkosza, nagrodzony w obszarze nauk chemicznych i o materiałach. W swoim wystąpieniu prof. Mąkosza mówił nie tylko blaskach, ale również o cieniach polskiej nauki. W jego ocenie, jedną z największych jej słabości jest bardzo powolny rozwój kadry naukowej. Opisując swoje dotychczasowe zaangażowanie na rzecz poprawy tego stanu prof. Mąkosza zadeklarował, że znaczną część Nagrody FNP przeznaczy na rzecz stworzonej przez siebie fundacji, która będzie wspierać samodzielność naukową młodych badaczy.
 
Nagrodzony w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich prof. Maciej Wojtkowski mówił o tym, jak ważne dla niego, jako dla fizyka, jest światło ? Jest to ulotna materia, która dzięki swym własnościom definiuje przestrzeń i czas. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, że światło możemy odczuwać za pomocą narządu wzroku. Jestem wdzięczny Stwórcy za to, że mogę wykorzystywać światło, czyli pierwotną część materii, do badania bardzo złożonej struktury, jaką jest oko, za pomocą najnowszych instrumentów i technologii opracowanych przez myśl ludzką.  
Prof. Ewa Wipszycka, odbierająca nagrodę w obszarze nauk humanistycznych i społecznych mówiła o roli i zadaniach, jakie stoją przed uczonymi uprawiającymi humanistykę ? Humaniści uświadamiają społeczeństwu czym ono jest, skąd ono pochodzi, w jaki sposób zostało ukształtowane, jakie sprzeczności nim szarpią i jednocześnie jakie przyśpieszają jego rozwój, kim społeczeństwo jest dzisiaj i kim będzie w przyszłości. Prof. Wipszycka podkreślała, że humaniści powinni uprawiać naukę w imię ciekawości, która jest wspólną cechą dla rodzaju ludzkiego.
 
Na zakończenie spotkania laureaci otrzymali prezenty specjalne w postaci dedykowanych koncertów wykonanych przez wybitnie uzdolnionych młodych muzyków, podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Uroczystość prowadził Sławomir Zagórski, dziennikarz naukowy.
 

Cofnij