Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 przyznane

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Nagrody FNP, cieszącej się opinią najpoważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej. Wysokość nagrody, przyznanej w tym roku po raz dwudziesty drugi, wynosi 200 tys. zł.

Laureatami Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku zostali:

  • w obszarze nauk o życiu i o Ziemi

Profesor Andrzej K. Tarkowski z Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków; 

  • w obszarze nauk chemicznych i o materiałach

Profesor Sylwester Porowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie za opracowanie wysokociśnieniowej metody otrzymywania monokryształu azotku galu;

  • w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich

Profesor Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki;

  • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

Profesor Jan Woleński, em. profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.

 

Uroczystość wręczenia Nagród Fundacji odbędzie się 4 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 *****

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są przyznawane od 1992 r.

Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszać mogą wybitni uczeni zaproszeni imiennie przez Radę i Zarząd Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada FNP, która dokonuje wyboru laureatów – na podstawie opinii niezależnych (w większości zagranicznych) recenzentów i ekspertów oceniających dorobek kandydatów. W skład Rady w obecnej kadencji wchodzą profesorowie: Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) ? przewodniczący Rady, Irena E. Kotowska (Instytut Statystki i Demografii SGH) ? wiceprzewodnicząca Rady, Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej), Henryk Koroniak (Wydział Chemii UAM), Marek Świtoński (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW), Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS).

Nagrody są przyznawane w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi,  nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 80 osób. Są wśród nich tak wybitni uczeni, jak m.in. profesorowie: Tomasz Dietl, Tomasz Guzik, Andrzej Jajszczyk, Wiesław W. Jędrzejczak, Zofia Kielan-Jaworowska, Aleksander Koj, Tomasz Łuczak, Stanisław Konturek, Krzysztof Matyjaszewski, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Andrzej Paczkowski, Bohdan Paczyński, Mariusz Z. Ratajczak, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski, Anna Wierzbicka, Aleksander Wolszczan.

 

Kontakt prasowy: Elżbieta Marczuk, elzbieta.marczuk@fnp.org.pl; 22 845 95 27, +48 728 344 248

 

 

 

Cofnij