Nagrody FNP 2020 wręczone

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty dziewiąty wręczyła swoje Nagrody, uznawane za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Uroczystość wręczenia Nagród po raz pierwszy w swojej historii została zorganizowana w formule on line.

Podczas internetowej gali nagrody symbolicznie odebrali tegoroczni laureaci: prof. Jacek Radwan z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Ewa Górecka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Krzysztof M. Górski z Uniwersytetu Warszawskiego i NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology (Caltech), prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Poza nagrodą pieniężną w wysokości 200 tys. zł, dla każdego z laureatów została przygotowana unikatowa statuetka zaprojektowana i wykonana przez artystę rzeźbiarza Ryszarda Kozłowskiego.

?Ciekawość jest głównym elementem stymulującym rozwój nauki? ? powiedział w swoim wystąpieniu podczas internetowej gali prof. Maciej Żylicz, prezes FNP. Podkreślił też, że aby cieszyć się społecznym zaufaniem, naukowcy powinni w sposób otwarty i zrozumiały mówić o swoich odkryciach naukowych, a także unikać wypowiadania się na tematy, w których nie są ekspertami.

O wyjątkowości Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyrażającej się m.in. w unikalnym, wieloetapowym procesie oceny kandydatów, wspieranym przez ekspertów i recenzentów, głównie z zagranicy, mówił prof. Tomasz Guzik, przewodniczący siedmioosobowej Rady FNP, która pełni rolę kapituły Nagrody Fundacji. ?To ogromnie miłe, iż tak wiele wybitnych osobistości nauki światowej współpracowało z nami w ocenie kandydatów? ? powiedział prof. Guzik. Odnosząc się do aktualnej sytuacji pandemicznej, prof. Guzik stwierdził – ?Stajemy przed szansą ponownego docenienia kluczowej roli nauki w rozwoju społeczeństwa i w rozwoju znaczenia Polski w świecie. To właśnie nauka umożliwi nam wyjście z obecnej trudnej sytuacji powodowanej przez pandemię i pokaże drogę przyszłego rozwoju?.

Po wystąpieniu prof. Guzika prowadzący uroczystość red. Krzysztof Michalski kolejno prezentował laureatów Nagród 2020 i ich osiągnięcia. Pierwszym z nich był prof. Jacek Radwan, który otrzymał  Nagrodę FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów. Nagrodzone przez FNP badania prof. Radwana dotyczą układu odpornościowego, a konkretnie wyjaśnienia, dlaczego nie zawsze jest on zdolny odpowiedzieć na atak organizmów patogennych. W swoim wystąpieniu prof. Radwan stwierdził – ?Znalezienie się w gronie uczonych, których osiągnięcia podziwiałem, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem?.

Nagrodę w obszarze nauk chemicznych i o materiałach odebrała prof. Ewa Górecka, uhonorowana za otrzymanie materiałów ciekłokrystalicznych o strukturze chiralnej zbudowanych z niechiralnych molekuł. Efekty tego osiągnięcia mogą być w przyszłości zastosowane do stworzenia materiałów ciekłokrystalicznych nowej generacji. Otwierają też perspektywy zastosowań w zakresie nowatorskich materiałów optycznych oraz urządzeń przechowujących informacje.

?Mam nadzieję, że mój przykład zachęci kobiety do pracy naukowej. Chcę im powiedzieć, że gdy praca staje się naszą pasją, naszym hobby to nie jest ani ciężka, ani trudna. Można ją, wbrew temu co mówią niektórzy politycy, z powodzeniem łączyć i z życiem rodzinnym i z wychowaniem dzieci? ? powiedziała prof. Górecka podczas gali.

Kolejny laureat prof. Krzysztof M. Górski – jeden najbardziej uznanych na świecie astrofizyków zajmujących się kosmologią – został nagrodzony w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za opracowanie i wdrożenie metodologii analizy map promieniowania reliktowego, kluczowych dla poznania wczesnych etapów ewolucji Wszechświata. Dzięki osiągnięciu polskiego uczonego możliwe było opracowanie map całego Wszechświata. ?W ciągu ostatnich trzydziestu lat obserwujemy bardzo istotny postęp w dziedzinie kosmologii. Często zdumiewa mnie, jak niezwykły i kosmiczny był zbieg okoliczności, który pozwolił mi nie tylko być świadkiem tego wspaniałego rozwoju tej imponującej dziedziny, ale również osobiście w nim uczestniczyć? ? powiedział prof. Górski.

Nagrodę FNP w obszarze nauk humanistycznych i społecznych zdobył w tym roku wybitny polski archeolog prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ? jeden z pierwszych uczonych, którzy opisali wpływ środowiska i zmian klimatu na systemy społeczne w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego. Podczas uroczystości prof. Schild powiedział: ?Chciałbym podziękować Fundacji za tę wielką nagrodę, której się nie spodziewałem. Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt i radość?.

Listy gratulacyjne dla laureatów nadesłali: Andrzej Duda, Prezydent RP, Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP, prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP, dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 106 osób. Są wśród nich tak wybitne uczone i uczeni, jak m.in.: Timothy Snyder, Marcin Drąg, Andrzej Trautman, Jadwiga Staniszkis, Andrzej K. Tarkowski, Karol Modzelewski, Andrzej Paczkowski, Anna Wierzbicka, Ewa Wipszycka, Karol Myśliwiec, Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Elżbieta Frąckowiak, Krzysztof Matyjaszewski, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski.

Laureaci wybierani są w drodze konkursu. Kandydatów do konkursu zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów ? głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów.

Więcej informacji:

 

Cofnij