Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 przyznane

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty trzeci przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czterech wybitnych polskich uczonych ? prof. Tomasz Goslar, prof. Karol Grela, prof. Iwo Białynicki ? Birula oraz prof. Lech Szczucki.

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

  • Prof. Tomasz Goslar z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14 w atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia.
  • Prof. Karol Grela z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej.
  • Prof. Iwo Białynicki ? Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za fundamentalne prace dotyczące pola elektromagnetycznego, które doprowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu.
  • Prof. Lech Szczucki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty.

Kandydatów do Nagrody FNP, zgodnie z jej regulaminem, zgłaszać mogą wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów oceniających dorobek kandydatów. W skład Rady w obecnej kadencji wchodzą profesorowie: Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) ? przewodniczący Rady, Irena E. Kotowska (Instytut Statystki i Demografii SGH) ? wiceprzewodnicząca Rady, Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej), Henryk Koroniak (Wydział Chemii UAM), Marek Świtoński (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW), Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS). Nagrody są przyznawane w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 3 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Cofnij