Nagrody Naukowe POLITYKI dla naszych laureatów

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Tygodnik POLITYKA już po raz 20. wyłonił laureatów Nagród Naukowych ?Polityki?. Pięcioro młodych wybitnych naukowców otrzymało stypendia w wysokości 15 tys. zł. Wśród nich znaleźli się dr hab. Katharina Bogusławski, stypendystka programu START oraz dr Krzysztof Szade, laureat programów VENTURES oraz HOMING.

Nagrody POLITYKI są przyznawane utalentowanym młodym naukowcom w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Grono naukowców wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych ?Polityki? liczy już 332 osób.

W kategorii nauki ścisłe nagrodę otrzymała dr hab. Katharina Bogusławski.

Profesor w Katedrze Mechaniki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureatka zajmuje się rozwijaniem nowych i unikatowych w skali światowej metod obliczeniowych pozwalających na modelowanie właściwości cząsteczek chemicznych o dużych rozmiarach. Łączy w swej pracy badawczej chemię, fizykę i matematykę z informatyką stosowaną. Została stypendystką programu START w 2016 roku.

Dr Krzysztof Szade otrzymał stypendium POLITYKI w kategorii nauki o życiu.

Adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się procesami starzenia komórek macierzystych krwi i poszukuje w ludzkich komórkach krwiotwórczych markera, który odróżni komórki obciążone większym ryzykiem przekształcenia w komórki rakowe. Krzysztof Szade jest laureatem programów VENTURES 2011 oraz HOMING 2016.

Nagrody finałowe

Ponadto nagrody finałowe w ramach Nagród Naukowych POLITYKI otrzymali: mgr Wiktor Budziński, stypendysta START 2017, dr Aleksander Grabiec, laureat programów FIRST TEAM 2018 oraz HOMING 2016, dr hab. n. med. Błażej Misiak, stypendysta START 2014 i 2015, dr hab. Wiktor Lewandowski, laureat programów START 2013 i 2014, INTER 2014 i FIRST TEAM 2016, dr hab. inż., prof. AGH Artur Rydosz, zdobywca stypendium START 2015 i 2016 oraz dr Monika Stobiecka, stypendystka START 2019.

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców ?Zostańcie z nami!? ? od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI.

  • Więcej informacji na temat tegorocznych finalistów i laureatów można znaleźć tutaj.

Na zdjęciach: dr hab. Katharina Bogusławski, dr Krzysztof Szade, fot. Leszek Zych/POLITYKA

Cofnij