Nagrody NCN dla laureatów Fundacji

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Mamy przyjemność poinformować, że wszyscy zdobywcy tegorocznej nagrody Narodowego Centrum Nauki to laureaci programów FNP: dr hab. n. med. Wojciech Fendler, dr hab. Jakub Growiec ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr hab. Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzeni naukowcy otrzymają wyróżnienia pieniężne w wysokości 50 tys. złotych. 

Dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, laureat programów START, IMPULS, INTER i First TEAM FNP, otrzymał nagrodę NCN 2020 w obszarze nauk o życiu. Został wyróżniony za znaczące wyniki w badaniach nad mikroRNA jako biomarkerami przypadkowego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz powikłań radioterapii. W przeprowadzonych badaniach wykazał, że identyfikowalne w surowicy specyficzne cząsteczki mikroRNA świadczą o nieodwracalnym uszkodzeniu szpiku kostnego przez promieniowanie jonizujące.

Dr hab. Jakub Growiec ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, laureat programu START FNP, otrzymał nagrodę NCN w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Został nagrodzony za zaawansowane badania nad wzrostem gospodarczym, szczególnie uwzględniające rolę, jaką odgrywa w nim postęp technologiczny oraz kapitał ludzki.

_MG_8145
Na zdjęciu: dr Michał Tomza, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Wyróżnienie w obszarze nauk ścisłych i technicznych otrzymał dr hab. Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat programów START oraz First TEAM i HOMING FNP, który został doceniony za opis teoretyczny odziaływań pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami.

Nagroda NCN to coroczna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki mająca na celu promowanie wybitnych naukowców prowadzących badania podstawowe w Polsce. Laureatem może zostać uczony do 40. roku życia. W konkursie uwzględniane są projekty prowadzone w polskich jednostkach naukowych i udokumentowane publikacjami, również afiliowanymi w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

Cofnij